IX Letnia Akademia Muzyczna we Wroc³awiu
9 th Summer Music Academy in Wroclaw